Master Dans

Gepubliceerd op: 28 november 2018 9:27u

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen mag vanaf 2020 de master Dans organiseren en vervolledigt zo haar opleidingsaanbod. Daarmee is het de eerste instelling in Vlaanderen die een diploma Dans op masterniveau kan uitreiken.

“De vraag naar een masteropleiding Dans leefde al enige tijd in de opleiding en het veld,” zegt Stefaan De Ruyck, hoofd van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen “met deze opleiding maken we ons aanbod nóg vollediger.”

De nieuwe masteropleiding werd ontwikkeld door een kernteam van coördinatoren en docenten van het Conservatorium. Ook studenten, alumni, artiesten, onderwijspartners en kunstorganisaties werden bevraagd.

De opleiding, die zicht richt op afgestudeerde bachelorstudenten als dans- en bewegingskunstenaars die al enige tijd werkzaam zijn, heeft een sterk internationaal profiel en zet in op de ontwikkeling van de competentiedomeinen embodiment (de belichaming van ervaringsgerichte kennis en vaardigheden), artistic practice (het definiëren en beoefenen van de artistieke praktijk) en research (onderzoek naar nieuwe kennis, ideeën en methodologieën rond dans- en bewegingspraktijk). Ze biedt studenten de mogelijkheid om hun bewegingspraktijk te bevragen, te focussen op artistiek onderzoek en hun werk te linken aan een bredere maatschappelijke context. De master, die zowel in het Nederlands als het Engels zal worden aangeboden, telt 60 studiepunten en wordt in vier modules, gespreid over twee jaar, aangeboden waardoor het combineerbaar is met een (artistieke) praktijk.

“Het programma stelt danskunstenaars in staat te focussen op hun eigen ‘embodied artistic research’ in een inspirerende omgeving. Met het lichaam als focus, is de tijd en ruimte voorzien voor reflectie, discussie, oefening, vertaling en het manifesteren van individuele artistieke visies”, vertelt Natalie Gordon, coördinator Dans. “De opleiding voorziet een kader om persoonlijk, creatief potentieel te realiseren met inspirerende input van een internationaal team.”

Om de toelating te bekomen diende de opleiding een Toets Nieuwe Opleiding in bij NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Op basis van dit rapport en een visitatiebezoek, gaf een commissie van experts een positieve beoordeling, hetgeen door NVAO werd onderschreven. 

De bacheloropleiding Dans van het Conservatorium zal een professionele opleiding blijven.

In de bacheloropleiding Dans wordt gewerkt rond artistieke uitvoering en creatie en krijgen de studenten een ruimere context aangereikt, waardoor deze studenten na drie jaar het professionele veld kunnen betreden. Dansers die van de professionele bachelor doorstromen naar de academische master Dans volgen eerst een schakelprogramma van 45 studiepunten. 

Op deze manier wil het Conservatorium de finaliteit van deze opleiding behouden en kunnen bachelorstudenten ook na drie jaar al het professionele veld betreden. Zij die van de professionele bachelor doorstromen naar de academische master Dans volgen eerst een schakelprogramma van 45 studiepunten.

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen biedt reeds de academische bachelor- en masteropleidingen Drama en Muziek, een professionele bacheloropleiding Dans en Specifieke Lerarenopleidingen in de Dans, Drama en Muziek aan.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de toelatingsproeven voor de master Dans? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief 'Artistieke toelatingsproef en infomomenten Dans'. De data voor de toelatingsproeven van de bachelor Dans zijn reeds gekend, registratie is nog niet mogelijk. Via de de nieuwsbrief 'Artistieke toelatingsproef en infomomenten Dans' wordt je ook hiervan op de hoogte gehouden.

School of Arts AP Hogeschool, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen    -    conservatorium@ap.be    -    +32 3 244 18 00