Nieuwe educatieve opleidingen

Gepubliceerd op: 09 juni 2019 11:18u

We leiden je op tot Teaching Artist Je kan rekenen op leerzame wisselwerkingen, een stevige portie artistieke inspiratie en interessante samenwerkingen. Je expertise in de kunsten inspireert je onderwijskundige aanpak en vice versa. Lesgeven werkt inspirerend voor leerling én leraar.

“Als artiest probeer ik elke dag jonge muzikanten op te leiden en zelf van hen te leren.”

- Bernd Van Echelpoel -
Vooraanstaand tuba speler en docent

Doorbreek de muren van het kunstonderwijs en breng je jouw passie tot in alle hoeken van de brede kunsteducatieve sector. De samenwerking met een breed werkveld is dan ook een grote troef van de opleiding. Veel van de opleidingsactiviteiten worden georganiseerd in samenwerking met kunsthuizen, gezelschappen, ensembles, orkesten, kunstonderwijs, culturele centra en andere kunst educatieve organisaties.

“Ik ontdekte grote rijkdom in het overtuigen van een ‘niet-theaterpubliek’. Werken in een bredere maatschappelijk context voor een ander publiek maakte mij als schrijver en speler alleen maar beter.”

- Rashif El Kaoui -
Acteur, schrijver en docent

Profiteer van een dubbel profiel: leraar én kunstenaar. Meesterschap in het (kunst)onderwijs is verbonden aan meesterschap in de kunsten, daarom wordt in de Educatieve master de opleiding tot kunstenaar én leraar geïntegreerd. Studenten die kiezen voor deze opleiding zullen zich in hun kunstdiscipline specialiseren of zijn reeds gespecialiseerd en bouwen tegelijk educatieve competenties op binnen een praktijkgerichte, grootstedelijke context.

"Wanneer we een nieuwe theatermaker/speler zoeken, kiezen wij bewust voor profielen die naast het acteren ook kunnen werken aan educatieve projecten. Zo zijn ze multi-inzetbaar."

- HetPaleis -
Theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars

Vier redenen om Teaching Artist te worden

  • Verbreed je als kunstenaar
  • Vergroot je kansen in het werkveld
  • Verdiep je als artiest
  • Verruim je blik

Waar zijn we sterk in?

LEER EDUCATIEVE PROJECTEN OPZETTEN

Je leert educatieve projecten opzetten in een sociaal-artistieke context met verschillende doelgroepen. Jouw betrokkenheid en engagement zijn essentieel voor de Educatieve masteropleiding.

VERBREDEND EN VERDIEPEND

We leiden je zowel verbredend als verdiepend op. In sommige lessen werken we interdisciplinair en moedigen we samenwerkingen over de disciplines aan, zowel binnen het artistieke als het pedagogische parcours.

EXPERTISE IN LICHAMELIJK BEWUSTZIJN EN GEZONDHEID

We beschikken over expertise op het gebied van lichamelijk bewustzijn en gezondheid voor de student. In de EMA Muziek leer je ook hoe je deze aspecten doorgeeft aan je leerlingen.

VAKDIDACTIEKEN PER INSTRUMENT

Wij leiden je op tot expert in onderwijs in de kunsten. Je kan je specialiseren in het onderwijs in verschillende facetten van je discipline. De afstudeerrichting Muziek richt bovendien specifieke vakdidactieken in per instrument. Wil je leren hoe je jouw kennis en vaardigheid van je instrument kan aanleren aan iemand? Dan kan je in België enkel terecht in onze EMA.

VOORTREKKERS IN ONDERWIJS AAN 6 tot 8-JARIGEN

Wij zijn voortrekkers in het onderwijs aan zes- tot achtjarigen. Hiermee spelen we in op de actuele evoluties binnen het Deeltijds Kunstonderwijs. 

SAMENWERKING MET BREED WERKVELD

De samenwerking met een breed werkveld is een troef van deze opleiding. Veel van je opleidingsactiviteiten worden georganiseerd in samenwerking met kunsthuizen, gezelschappen, ensembles, orkesten, kunstonderwijs, culturele centra, kunsteducatieve organisaties enz.

Vind jouw educatieve opleiding

Dans

Drama

Muziek

Getuigenissen

  Bernd Van Echelpoel

Alumnus, docent, solo tuba aan ASO, huidig student SLO en leerkracht MaGO

"Als muzikant op topniveau ben ik zeer dankbaar voor de mensen die me aan de top gebracht hebben. Zelf zie ik het dan ook als mijn taak om zelf een mentor te zijn voor een nieuwe generatie muzikanten met een brede visie op muziek en kunst. Als artiest probeer ik elke dag jonge muzikanten op te leiden en zelf van hen te leren. Dit houdt me fris. Dit is dan ook de visie die ik meegeef aan mijn studenten. Een brede opleiding waar je zowel op topniveau leert musiceren als les geven, is wat onze jonge generatie nu nodig heeft. Dit sluit helemaal aan bij mijn visie en het type muzikant dat ik tracht te zijn. “Een kunstenaar met bevlogenheid en een brede achtergrond, zowel muzikaal als educatief!!.”

  Rashif El Kaoui

Acteur, schrijver en docent

“Ik ontdekte grote rijkdom in het overtuigen van een ‘niet-theaterpubliek’. Werken in een bredere maatschappelijk context voor een ander publiek maakte mij als schrijver en speler alleen maar beter.”

  Andy Van Kerschaver

Acteur, theatercoach en werkt binnen zijn project 'Beveren' rond ‘Macbeth’ met gedetineerden.

“Door het educatieve project werd ik eindelijk eens in de werkelijkheid gegooid. Bovendien heeft het werken met een andere doelgroep me nog bewuster doen nadenken over wat theater nu juist voor mij is.”

  Charlotte Wajnberg

Alumna, laureate Koningin Elisabethwedstrijd zang 2018, alumna Specifieke lerarenopleiding

"Als ik zangles geef, probeer ik steeds met een kritisch oor naar mijn leerlingen te luisteren en de focus te leggen op het performen. 
Ik tracht mij te verplaatsen in de positie van de toeschouwer, die naar een concert komt om geboeid en geraakt te worden door een doorleefde interpretatie van een werk. 
Het technische aspect is een hulpmiddel om de interpretatie, die eigen is aan de performer, tot zijn recht te laten komen.
Dankzij mijn expertise als zangeres, kan ik als leraar samen met mijn leerlingen op zoek gaan naar de balans tussen enerzijds het naar boven halen van die creativiteit en expressiviteit die in de leerling aanwezig is, en anderzijds een stabiele en gezonde zangtechniek uit te bouwen met de leerling."

  Johan Van Assche

De Acteurgilde

“Uit onderzoek blijkt dat slecht 6% van alle acteurs leeft van uitsluitend acteerwerk. 
Je denkt dus maar beter ruimer in het werkveld. Zo vergroot je je kansen.”

  Rilke Eyckermans

Actrice en dramadocente

“Voor mij is de combinatie lesgeven en spelen ideaal. Beiden vullen elkaar op een fijne manier aan. In een rustige periode heb ik job-zekerheid en wanneer ik veel speel, biedt de school me alle kansen.”

  Sam Gevers

Componist, drummer, auteur, docent vakdidactiek en stagebegeleider klassieke percussie

"Ik ben ervan overtuigd dat de ervaringen die je opdoet als uitvoerend en als creërend muzikant altijd bijdragen tot je ervaringen bij het lesgeven – en vice versa. Een Teaching Artist zet soms een ander petje op, maar blijft wel altijd een kunstenaar."
 

  HetPaleis

Theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars

“Wanneer we een nieuwe theatermaker/speler zoeken, kiezen wij bewust voor profielen die naast het acteren ook kunnen werken aan educatieve projecten. Zo zijn ze multi-inzetbaar.”

Hoe een Educatieve master combineren?

Het verkort traject van de Educatieve master bevat 60 studiepunten. Dit traject kan je volgen als je al een academisch master op zak hebt. Het is mogelijk deze opleiding te spreiden over een periode langer dan één academiejaar. Je werk kan je dan inbrengen als stage. 

Drama

Wie de Educatieve master Drama volgt, combineert dit vaak met professionele activiteiten als acteur, maker, presentator, docent, ... . Het is dan ook net deze combinatie die erg verrijkend kan zijn voor je opleiding. Er wordt steeds een programma op maat gemaakt dat de student kan inpassen in zijn of haar professionele agenda. Lessen gaan steeds overdag door. 

Muziek

Als opleiding vinden we het cruciaal dat elke student zich ook als actieve muzikant steeds verder kan blijven ontplooien en ontwikkelen. Om de combinatie tussen studeren, les volgen en geven en professionele activiteiten haalbaar te maken en te houden, wordt het lessenpakket voor elke masterstudent samengesteld op maat van diens specifieke profiel en, in de mate van het mogelijke, van diens agenda. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel andere vakken, projecten en stages, als met werk, gezin en concerten. De lessen uit het educatieve vakgebied vinden steeds zoveel mogelijk plaats in de voormiddag en op verschillende dagen: dit opent de optie om in de namiddag en avond stagelessen, studie en andere artistieke professionele activiteiten op te nemen. De nadruk van de lessen centreren zich bovendien vooral in het eerste semester, zodat er in semester twee meer ruimte vrijkomt voor stagelessen en projecten.

Voorbeeld van een jaarplanning of lessenrooster

Drama

Muziek

Teaching Artists combineren en integreren het beste van twee werelden: dat is ook de filosofie achter ons lessenrooster: optimale integratie en afwisseling van ‘teaching’ en ‘art’. Het lessenpakket voor iedere masterstudent wordt samengesteld op maat van diens profiel en, in de mate van het mogelijke, van diens agenda*.

De lessen uit het educatieve vakgebied vinden zo veel mogelijk plaats in de voormiddag en gespreid over de week. Deze lessen worden voornamelijk gegeven in het eerst semester. Zo komt in het tweede semester ruimte vrij voor stagelessen en projecten. De lessen Instrument bij de hoofdvakdocent lopen wel het hele jaar door, terwijl Kamermuziek en Musiceerpraktijk zoveel mogelijk worden ingepast binnen de agenda’s van elke student. 

De masterproeven in het laatste masterjaar komen in een stroomversnelling gedurende semester twee, het vrijmaken van het lessenrooster creëert tijd en mogelijkheid om zich daarop volledig te kunnen concentreren.

*Daarom staat hier geen lessenrooster ter illustratie.

Lees meer over de Educatieve master

De Educatieve master Muziek en Podiumkunsten bevat volgende afstudeerrichtingen en opleidingsvarianten:

  • DANS 

  • DRAMA: Acteren, Kleinkunst en Woordkunst

  • MUZIEK: Instrument/Zang, Compositie, Directie en Jazz/Lichte Muziek

Een gerenommeerd en gespecialiseerd docentenkorps zorgt voor een geïndividualiseerde coaching binnen de verschillende afstudeerrichtingen, met oog voor de individuele noden en wensen van elke student. Zo kan elke student zich binnen de opleiding profileren naar de hoogst mogelijke artistieke en artistiekpedagogische norm. Een brede basis aan artistieke, didactische en algemeen culturele competenties, in zowel theoretische als praktijkgerichte contexten, leidt tot het meesterschap.

School of Arts AP Hogeschool, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen    -    conservatorium@ap.be    -    +32 3 244 18 00